tulge kulla! pargi 3 tartu

PIPI MÄNGUMAJA

 

Pipi Mängumajas  asub lastehoiurühm 1,5 – 4 aastastele lastele.
Oma tegevuses lähtume riiklikust Koolieelse lasteasutuse õppekavast ning selle baasil väljatöötatud aasta- ja nädalakavadest.

 

Lapsed saavad avastada, uurida, mõtteid vahetada ja vastuseid
kuulata, teha loovtegevusi, osaleda liikumis- ja muusikatundides.  Meie soov väärtustada lapse terviklikku arengut ja ümbritsevat keskkonda kajastub ka hoiu menüüs - valmistame toidu mahetoorainest kohapeal ning arvestame laste toitmumisalaste erisoovidega.

 

Oleme loonud hubase hoiukeskkonna ning tänu väikesele rühmale (kuni 10 last) suudame pakkuda

inetellektuaalset lähenemist iga lapse jaoks eraldi. Väärtustame tolerantsust, loovust ja keskkonnateadlikkust.

 

Asume Tartus Karlovas, Pargi 3.
Lisainfo: hoid@pipimaja.eu
tel: 55 599 694

 

 

Pipi Mängumaja tegevust haldab MTÜ Lotaliisa, mis lähtub oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist. Selle kohta vaata lähemalt www.ngo.ee/eetikakoodeks